Medveď a líška

Pridané: 29.08.2013 Zobrazení: 582x
Medveď a líška vybrali sa raz na muziku, aby si zaskočili a pobavili sa. Ale medzi tancom strhla sa bitka. Líška sa zavčasu ukryla, zato medveďa chasa nemilosrdne zmlátila, že sa ledva von vyvliekol. Líška sa zatiaľ pováľala po pazderí, prišla k medveďovi a žalovala sa mu, že ju tak zbili, až jej všade kosti z tela trčia. Doráňaný medveď sa nad líškou zmiloval, vzal ju na chrbát a niesol ju cez horu. Keď už boli v hore, líška pokrikovala:
- Nesie bitý nebitého!
Keď toho posmechu bolo veľa, nahneval sa medveď, líšku zhodil a chcel ju náležito potrestať. Ale líška bola obratnejšia, uskočila pod strom do diery a odtiaľ sa medveďovi posmievala. Nad tým sa medveď ešte väčšmi rozsrdil, vyhľadal si krivé drevo a chcel ním líšku z diery vytiahnuť. Keď zachytil drevom líškinu nohu, volala líška:
- Chytal nohu, chytil koreň!
Medveď krútil drevom ďalej, líškinu nohu pustil, a keď zachytil koreň, volala líška:
- Chytal koreň, chytil nohu!
Keď sa tak s líškou nadarmo upachtil, zahodil krivé drevo a dotackal sa do svojho pelechu, aby utŕženú bitku i hnev odstonal. Ale potom viac s líškou na muziku nechodil.