O sliepočke a kohútikovi

Pridané: 26.08.2013 Zobrazení: 556x
Sliepočka a kohútik sa vybrali do záhrady. Ako tak chodia hore-dolu, našli pod kríčkom trnku. Prvá ju zazrela sliepočka, uchytila ju do zobáčika, že ju prehltne. Ale kohútik sliepočku ďobol a chcel jej trnku vziať. Sliepočka ju chytro prehltla, lenže trnka jej ostala v gágore trčať a milá sliepočka počala sa drhnúť. Kohútik v strachu bežal chytro k studni a volá:
- Studňa, studňa, daj vody!
- Komu vody? - opýtala sa studňa.
- Sliepke vody, zadrhla sa trnkou, - nariekal kohútik.
Ale studňa mu povedala:
- Ja ti nedám vody, kým mi nedonesieš od panej kľúče.
Čo mal neborák kohútik robiť? Bežal k panej.
- Pani, pani, daj kľúče, - prosil ju.
- Komu kľúče? - opýtala sa pani.
- Studni kľúče, - vraví kohútik.
- Načo kľúče? - dozvedala sa pani.
- Aby studňa vody dala.
- Komu vody? - chcela vedieť pani.
- Sliepke vody, zadrhla sa trnkou, - nariekal kohútik.
Ale pani mu povedala:
- Ja ti nedám kľúče, kým mi nedonesieš od pána list.
Čo mal neborák kohútik robiť? Bežal k pánovi.
- Pane, pane, píš list, - prosil ho.
- Komu list? - opýtal sa pán.
- Panej list, aby pani kľúče dala, - vraví kohút.
- Komu kľúče? - chcel vedieť pán.
- Studni kľúče, aby studňa vody dala.
- Komu vody? - nedalo pánovi pokoja.
- Sliepke vody, zadrhla sa trnkou, - nariekal kohútik.
Ale pán mu povedal:
- Ja ti nedám list, kým mi nedonesieš od husi pero.
Čo mal neborák kohútik robiť? Bežal za húskou.
- Húska, húska, daj pero, - prosil ju.
- Komu pero? - opýtala sa hus.
- Pánovi pero, aby pán list písal, - vraví kohútik.
- Komu list? - chcela vedieť hus.
- Panej list, aby pani kľúče dala.
- Komu kľúče? - nedalo husi pokoja.
- Studni kľúče, aby studňa vody dala, - povedá kohútik.
- Komu vody? - súri hus.
- Sliepke vody, zadrhla sa trnkou, - nariekal kohútik.
Ale hus mu povedala:
- Ja ti nedám pero, kým mi nedonesieš od kosca trávy.
Čo mal neborák kohútik robiť? Bežal za koscom.
- Kosec, kosec, daj trávy, - prosil ho.
- Komu trávy? - opýtal sa kosec.
- Husi trávu, aby hus pero dala, - vraví kohútik.
- Komu pero? - chcel vedieť kosec.
- Pánovi pero, aby pán list písal.
- Komu list? - nedalo koscovi pokoja.
- Panej list, aby pani kľúče dala, - povedá kohútik.
- Komu kľúče? - súri kosec.
- Studni kľúče, aby studňa vody dala, - žalostil kohútik.
- Komu vody? - dozvedal sa kosec.
- Sliepke vody, zadrhla sa trnkou, - nariekal kohútik.
Ale kosec mu povedal:
- Ja ti nedám trávy, kým mi nedonesieš od pekára chleba.
Čo mal neborák kohútik robiť? Bežal za pekárom.
- Pekár, pekár, daj chleba, - prosil ho.
- Komu chleba? - opýtal sa pekár.
- Koscovi chleba, aby kosec trávy dal, - vraví kohútik.
- Komu trávy? - chcel vedieť pekár.
- Husi trávy, aby hus pero dala.
- Komu pero? - nedalo pekárovi pokoja.
- Pánovi pero, aby pán list písal, - povedá kohútik.
- Komu list? - súri pekár.
- Panej list, aby pani kľúče dala, - žalostí kohútik.
- Komu kľúče? - dozvedá sa pekár.
- Studni kľúče, aby studňa vody dala, - rečie kohútik.
- Komu vody? - zvolal pekár.
- Sliepke vody, zadrhla sa trnkou, - nariekal kohútik.
Ale pekár mu povedal:
- Ja ti chleba nedám, kým mi nedonesieš od horára dreva.
Čo mal neborák kohútik robiť? Bežal k horárovi.
- Horár, horár, daj dreva, - prosil ho.
- Komu dreva? - opýtal sa horár.
- Pekárovi dreva, aby pekár chleba dal, - vraví kohútik.
- Komu chleba? - chcel vedieť horár.
- Koscovi chleba, aby kosec trávy dal.
- Komu trávy? - nedalo horárovi pokoja.
- Husi trávy, aby hus pero dala, - povedá kohútik.
- Komu pero? - súri horár.
- Pánovi pero, aby pán list písal, - žalostí kohútik.
- Komu list? - dozvedal sa horár.
- Panej list, aby pani kľúče dala, - rečie kohútik.
- Komu kľúče? - zvolal horár.
- Studni kľúče, aby studňa vody dala, - šepol kohútik.
- Komu vody? - chcel vedieť horár.
- Sliepke vody, zadrhla sa trnkou, - nariekal kohútik.
Horár sa zľutoval a dal pekárovi dreva, pekár dal koscovi chleba, kosec dal husi trávy, húska dala pánovi pero, pán dal panej list, pani dala studni kľúče, studňa dala kohútovi vody, sliepočka sa napila, trnka jej vyskočila z gágora a kohút sa podnes s ňou vodí.