Svadba strýka Perika

Pridané: 02.08.2013 Zobrazení: 422x
Raz pozvali kohúta strýkovi Perikovi na svadbu. Kohút sa umyl, učesal, vyparádil a pobral sa na svadbu. Cestou natrafil kohút na konský trus, v ktorom bolo veľa jačmeňa.
Kohút si povedal: - Mám si zazobať, a či nie? Ak si zazobem, umažem si zobák, bude hanba veliká a ja nepôjdem na svadbu strýka Perika. Nie veru, nezazobem si. - A šiel ďalej.
Ako tak kráčal, znova natrafil na konský trus a aj v tom bolo veľa jačmeňa. Kohút sa pristavil, obzrel si trus a riekol: - Mám si zazobať, a či nie? Ak si zazobem, umažem si zobák, bude hanba veliká a ja nepôjdem na svadbu strýka Perika. Nie, veru, nezazobem si. - A šiel a kráčal a kráčal a šiel, aby zavčasu došiel na svadbu strýka Perika. I ako tak kráča, znovu natrafil na konský trus, na chvíľu sa pristavil, obzrel si ho a riekol: - Mám si zazobať, a či nie? Naozaj neviem, či si mám zazobať, a či nie. - Ale kohút bol už taký hladný, že napokon riekol: - A veru si zazobem! - I zazobal si a umazal si zobák. Nato sa rozplakal. A keď si hodnú chvíľu poplakal, riekol: - Teraz som si naozaj umazal zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika.
A keď sa kohút pobral ďalej, cestou stretol slez a riekol mu:
- Slez, slez, utri mi zobák, umazal som si ho a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! - Ale slez mu odvetil: - Nechcem! Nechcem!
Potom stretol kohút ovcu a riekol jej: - Ovca, ovca, zožer slez, lebo slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! - Ale ovca mu odvetila: - Nechcem! Nechcem!
Nato stretol kohút vlka a riekol mu: - Vlk, vlk, zožer ovcu, lebo ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! - Ale vlk mu odvetil: - Nechcem! Nechcem!
Ďalej kohút stretol psa a riekol mu: - Pes, pes, zožer vlka, lebo vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! Ale pes mu riekol: - Nechcem! Nechcem!
Kus ďalej stretol kohút palicu a riekol jej: - Palica, palica, zbi psa, lebo pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! - Ale palica mu odvetila: - Nechcem! Nechcem!
Potom stretol kohút oheň a riekol mu: - Oheň, oheň, spáľ palicu, lebo palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! - Ale oheň mu odvetil: - Nechcem! Nechcem!
Ako tak išiel kohút ďalej, stretol vodu a riekol jej: - Voda, voda, uhas oheň, lebo oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! - Ale voda mu odvetila: - Nechcem! Nechcem!
Po čase stretol kohút kravu a riekol jej: - Krava, krava, vypi vodu, lebo voda nechce uhasiť oheň a oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! - Ale krava mu odvetila: - Nechcem! Nechcem!
Potom stretol kohút nôž a riekol mu: - Nôž, nôž, zakoľ kravu, lebo krava nechce vypiť vodu a voda nechce uhasiť oheň a oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! - Ale nôž mu odvetil: - Nechcem! Nechcem!
I zašiel kohút za kováčom a riekol mu: - Kováč, kováč, zlom nôž, lebo nôž nechce zaklať kravu a krava nechce vypiť vodu a voda nechce uhasiť oheň a oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! - Ale kováč odvetil: - Nechcem! Nechcem!
I zašiel kohút za smrtkou a riekol jej: - Smrtka, smrtka, vezmi si kováča, lebo kováč nechce zlomiť nôž a nôž nechce zaklať kravu a krava nechce vypiť vodu a voda nechce uhasiť oheň a oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! - Ale smrtka odvetila: - Nechcem! Nechcem!
I predstúpil kohút pred pánbožka a riekol mu: - Pánbožko, pánbožko, pošli smrtku po kováča, lebo kováč nechce zlomiť nôž a nôž nechce zaklať kravu a krava nechce vypiť vodu a voda nechce uhasiť oheň a oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika!
A pánbožko poslal po kováča smrtku. A smrtka si chcela vziať kováča a kováč chcel zlomiť nôž a nôž chcel zaklať kravu a krava chcela vypiť vodu a voda chcela uhasiť oheň a oheň chcel spáliť palicu a palica chcela zbiť psa a pes chcel zožrať vlka a vlk chcel zožrať ovcu a ovca chcela zožrať slez. A vtedy slez utrel kohútovi zobák a kohút bol celý natešený a šiel strýkovi Perikovi na svadbu.